Projekční činnost

Zajišťujeme projektovou dokumentaci pro všechny stupně přípravy i realizace stavby: studii, projekt pro územní souhlas, stavební povolení i pro provedení stavby, včetně autorského dozoru projektanta. Samozřejmostí je také zajištění stavebního povolení resp. ohlášení.

Zajistíme vám projektovou dokumentaci pro stavební povolení i prováděcí projekt

Projekty musí být zpracovány v souladu se zákony a vyhláškami. Pro stavby, které jsou projednávány dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., je závazná vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta jednoznačně určuje, které výkresy musí projekt obsahovat a jaké údaje musí být patrné z textové části. Podle této vyhlášky musí každá projekční kancelář postupovat při tvorbě dokumentace.

Zpět